1. Założenie konta i korzystanie z usługi blogowej jest całkowicie darmowe.

2. Właściciel serwisu zapewnia każdemu przestrzeń dla publikacji blogów.

3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania utworzonych stron WWW zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.

4. Blogi mogą zawierać tylko treści w języku Polskim.

5. Zabronione jest umieszczanie materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. W szczególności dotyczy to publikacji pornograficznych, propagujących piractwo, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy itp

6. Wiarygodność zamieszczanych treści blogów w portalu oraz same blogi nie są kontrolowane przez administratorów.

7. Strony zawierające ewidentny SPAM, dane  pochodzące z automatycznych generatorów treści itp. materiały będą natychmiast kasowane po zgłoszeniu ich przez użytkowników.

 

Blogi. Darmowe Blogi.